Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Persyaratan Pensiun

 1. Syarat Mengajukan Usul MPP (Masa Persiapan Pensiun)
  1. Surat permohonan yang bersangkutan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  2. Fotocopy sah SK CPNS;
  3. Fotocopy sah SK PNS;
  4. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
  5. Fotocopy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir;
  6. Daftar susunan keluarga – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  7. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
  8. Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  9. Fotocopy sah Kartu Peserta Taspen.
 2. Syarat Mengajukan Usul Pensiun Mencapai BUP (Batas Usia Pensiun)
  1. Surat permohonan yang bersangkutan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  2. Fotocopy sah SK CPNS;
  3. Fotocopy sah SK PNS;
  4. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
  5. Fotocopy sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) apabila ada;
  6. Fotocopy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir;
  7. Daftar susunan keluarga – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  8. Surat permohonan untuk dibuatkan pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  9. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir KUA;
  10. Fotocopy sah Akta Kelahiran (anak yang masih ditanggung);
  11. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
  12. Fotocopy sah Kartu Suami/Istri;
  13. Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami/istri;
  14. Daftar riwayat pekerjaan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  15. Fotocopy sah SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
  16. Fotocopy sah SK Konversi NIP baru;
  17. Fotocopy sah Kartu Peserta Taspen;
  18. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS) – klik di sini utnuk mengunduh format surat;
  19. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar untuk golongan ruang IV/a ke bawah.
  20. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar untuk golongan ruang IV/b ke atas.
 3. Syarat Mengajukan Usul Pensiun Dini (Atas Permintaan Sendiri)
  1. Surat permohonan yang bersangkutan bertanda tangan di atas materai Rp6.000 – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  2. Fotocopy sah SK CPNS;
  3. Fotocopy sah SK PNS;
  4. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
  5. Fotocopy sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) apabila ada;
  6. Fotocopy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir;
  7. Daftar susunan keluarga – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  8. Surat permohonan untuk dibuatkan pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  9. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir KUA;
  10. Fotocopy sah Akta Kelahiran (anak yang masih ditanggung);
  11. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
  12. Fotocopy sah Kartu Suami/Istri;
  13. Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami/istri;
  14. Daftar riwayat pekerjaan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  15. Fotocopy sah SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
  16. Fotocopy sah SK Konversi NIP baru;
  17. Fotocopy sah Kartu Peserta Taspen;
  18. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS) – klik di sini utnuk mengunduh format surat;
  19. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar untuk golongan ruang IV/a ke bawah.
  20. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar untuk golongan ruang IV/b ke atas.
 4. Syarat Mengajukan Usul Pensiun Janda/Duda
  1. Surat permohonan yang bersangkutan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  2. Fotocopy sah SK CPNS;
  3. Fotocopy sah SK PNS;
  4. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
  5. Fotocopy sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) apabila ada;
  6. Fotocopy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir;
  7. Daftar susunan keluarga – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  8. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir KUA;
  9. Surat permohonan untuk dibuatkan pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  10. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Kelurahan/Kepala Desa/Camat;
  11. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan/Kepala Desa/Kecamatan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  12. Fotocopy sah Akta Kelahiran (anak yang masih ditanggung);
  13. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
  14. Fotocopy sah Kartu Suami/Istri;
  15. Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  16. Fotocopy sah SK Jabatan terakhir (untuk pejabat struktural)
  17. Daftar riwayat pekerjaan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  18. Fotocopy sah SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
  19. Fotocopy sah SK Konversi NIP baru;
  20. Fotocopy sah Kartu Peserta Taspen;
  21. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS) – klik di sini utnuk mengunduh format surat;
  22. Pas foto terbaru pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar.
 5. Syarat Mengajukan Usul Pensiun Yatim/Piatu
  1. Surat permohonan yang bersangkutan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  2. Fotocopy sah SK CPNS;
  3. Fotocopy sah SK PNS;
  4. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
  5. Fotocopy sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) apabila ada;
  6. Fotocopy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir;
  7. Daftar susunan keluarga – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  8. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir KUA;
  9. Surat permohonan untuk dibuatkan pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  10. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Kelurahan/Kepala Desa/Camat;
  11. Surat Keterangan Yatim/Piatu dari Kelurahan/Kepala Desa/Kecamatan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  12. Fotocopy sah Akta Kelahiran (anak yang masih ditanggung);
  13. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
  14. Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon apabila sudah berusia 17 tahun;
  15. Fotocopy sah SK Jabatan terakhir (untuk pejabat struktural)
  16. Daftar riwayat pekerjaan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  17. Fotocopy sah SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
  18. Fotocopy sah SK Konversi NIP baru;
  19. Fotocopy sah Kartu Peserta Taspen;
  20. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS) – klik di sini utnuk mengunduh format surat;
  21. Pas foto terbaru pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar.
 6. Syarat Mengajukan Usul Pensiun Tidak Cakap Jasmani/Rohani
  1. Surat permohonan yang bersangkutan bertanda tangan di atas materai Rp6.000- klik di sini untuk mengunduh format surat;
  2. Fotocopy sah SK CPNS;
  3. Fotocopy sah SK PNS;
  4. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
  5. Fotocopy sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) apabila ada;
  6. Fotocopy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir;
  7. Daftar susunan keluarga – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  8. Fotocopy Surat Nikah yng dilegalisir KUA;
  9. Surat permohonan untuk dibuatkan pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  10. Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan;
  11. Fotocopy sah Akta Kelahiran (anak yang masih ditanggung);
  12. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
  13. Fotocopy sah Kartu Suami/Istri;
  14. Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami/istri;
  15. Daftar riwayat pekerjaan – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  16. Fotocopy sah SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
  17. Fotocopy sah SK Konversi NIP baru;
  18. Fotocopy sah Kartu Peserta Taspen;
  19. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS) – klik di sini untuk mengunduh format surat;
  20. Pas foto terbaru pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar untuk golongan ruang IV/a ke bawah;
  21. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar untuk golongan ruang IV/b ke atas.